Emoties

Stress

Stress, emoties, hoogsensitiviteit

In de jachtige wereld van vandaag lopen we allemaal al wel eens aan tegen een opstapeling van stress. Zelfs al ervaren we hierdoor geen echte moeilijkheden, het drukke leven dat zo normaal is geworden, zorgt sowieso voor een voortdurende aanbreng van prikkels, wat uiteindelijk een ons lichaam en onze geest onder veel druk brengt.

Stress is erg nuttig, want het zorgt dat we blijven functioneren, ook onder moeilijkere omstandigheden. Vooral wanneer je kortdurende pieken hebt van stress, kan dit een echte meerwaarde betekenen. Wanneer je echter langdurig of regelmatig kampt met stress, kan dit ervoor zorgen dat je hier mentaal en/of fysiek klachten van krijgt.

Na een tijdje kunnen bepaalde van deze klachten weer lijken te verdwijnen, óf je merkt ze steeds minder vaak op.

Ook traumatische stress is een (extreme) vorm van stress. Ook dit speelt mee in hoe je jezelf lichamelijk en mentaal voelt. 


Een volledige stressloos leven is weinig haalbaar. Wel kan je er op een andere manier mee leren omgaan.
Mijn aanpak bestaat eruit om je bewust te laten worden van wanneer je precies stress ervaart, je te laten herkennen op welke manier dit zich uit én waardoor het wordt veroorzaakt. Daardoor word je in staat om zelf verandering te brengen. Je krijgt enerzijds psychoeducatie (informatie) over hoe dit allemaal werkt in je lichaam, anderzijds concrete oefeningen en handvaten om hier mee aan de slag te gaan. Belangrijk hierbij is dat je dit regelmatig op eigen initiatief probeert te oefenen.

Je leert om op een andere manier om te gaan met de stressmomenten die je ervaart. Daarnaast bekijken we hoe je ervoor kan zorgen dat er minder van deze stressmomenten voorkomen in je leven.

  Emoties

  Waar we ook vaak tegenaan botsen is het feit dat we emoties leren verstoppen. Je emoties delen voelt vaak erg kwetsbaar aan, waardoor je de reflex krijgt om deze steeds minder te gaan uiten. Door het wegstoppen van je emoties, gaan deze een andere weg zoeken. Vaak uit zich dat in lichamelijke klachten (spanning, pijnen, vermoeidheid, gebrek aan energie, slecht slapen, darmklachten) of in mentale klachten (concentratieproblemen, sociale isolatie, angsten, weinig zin om dingen te doen).


  Emoties verdwijnen niet door ze weg te steken. Integendeel, vaak gaan ze daardoor net zwaarder aanvoelen. Het is dus belangrijk om te leren omgaan met je emoties op een manier die voor jou goed voelt.

  Mijn aanpak bestaat eruit om je bewust te laten worden van de lichamelijke en mentale signalen die je ervaart, je te laten herkennen welke emoties daar onder schuilen en de oorzaak te achterhalen. Vervolgens leer je jezelf meer copingvaardigheden aan om met deze emoties om te gaan.

   Hoogsensitiviteit

   Zo'n 20% van de mensen heeft hoogsensitiviteit als persoonlijkheidskenmerk. Dit betekent dat je gevoeliger bent voor prikkels, zowel van de buitenwereld (omgeving) als van je binnenwereld (gevoelens, gedachten). Hoogsensitiviteit is geen stoornis, maar het brengt wel een aantal valkuilen met zich mee. Zo kan die gevoeligheid voor prikkels leiden tot overprikkeling, grotere stressgevoeligheid en mentale klachten. Indien je jezelf als hoogsensitief persoon minder bewust bent van je sterktes en je daardoor vaak gaat aanpassen aan anderen, kan het ook zijn dat je een minder groot gevoel van eigenwaarde hebt.


   Aangezien het een persoonlijkheidskenmerk is, is het iets dat aanwezig blijft. Voor jezelf aanvaarden dat je hoogsensitief bent is dus al een eerste stap. 

   Mijn aanpak bestaat er uit om je kennis te vergroten over hoogsensitiviteit, je bewust te maken van hoe dit zich bij jou uit, je eigen sterktes en valkuilen te leren herkennen en je te leren om hiermee om te gaan.

    Wil je er graag werk maken van meer mentale rust? Maak dan zeker een afspraak!

    Heb je een andere hulpvraag? Neem gerust contact op. Indien ik jou hier niet mee kan helpen, verwijs ik je graag door naar een collega.